Föreningsnytt i maj 2021

  • NYTT DATUM FÖR ÅRSMÖTE: Pga pandemirestriktionerna flyttar vi fram årsmötet till söndagen den 26 september. Vi återkommer med tid och plats.
  • Vi uppdaterar vårt medlemregister: Vi ber alla att skicka in aktuella kontaktuppgifter till styrelsen på kontakt@alstorp19.se. Det är av stor vikt att vi kan nå ut till er med föreningsinformation på ett enkelt sätt. Tack på förhand!
  • Tack för stort engagemang under vårstädningen 25/4! Det var (rekord?) många deltagare under vårstädningen – stort tack till barn och vuxna.

Gå gärna med i vår Facebook-grupp där nyheter uppdateras snabbare än här på hemsidan: Ålstorp NR19:s vägförening

 Välkommen till Ålstorp nr.19 vägförenings hemsida,

En vägförening ”…är en samfällighetsförening med så kallat ”tvingande medlemskap” som bildats enligt 20§ Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Kostnader för väghållning inom anläggningen för exempelvis enskild väg, som inte täcks av bidrag från staten eller kommunen uttaxeras på vägföreningens medlemmar enligt 40§ (1973:1150)”. Läs mer här..

Hitta oss på Facebook