Inlägg av

KÄRA GRANNAR – VI BER OM ERT ENGAGEMANG!

KÄRA GRANNAR – VI BER OM ERT ENGAGEMANG! Liksom i de flesta föreningar ska egentligen vår förening ha komplett styrelse, revisorer och valberedning men vid de senaste årsmötena har vi saknat kandidater till många poster. Idag saknar vi 2 i styrelsen, 2 i valberedningen och 1 revisor samt suppleanter i styrelse och som revisor. Vi […]