Inlägg av

Ränteavdrag i deklarationen

Ränteavdrag i din inkomstdeklaration för betald ränta i Ålstorps Nr 19:s vägförening För inkomståret 2021 har vägföreningen betalt ränta för asfaltslånet och för belysningslånet. För de som inte har löst sin andel av lånen, har rätt att dra sin andel av betald räntekostnad i sin inkomstdeklaration. Om ni är osäkra på hur många andelar Er […]

Vårstädning 24 april – samling kl 10.00

Som medlemmar i vår vägförening är det allas vårt ansvar att hålla eftervåra gemensamma grönytor och vägar. Vi samlas på lekplatsen söndagen den24/4 kl 10.00 och fördelar alla uppgifter.Efter utfört arbete bjuds alla på grillad korv och tillbehör.Vi behöver snickarkunniga och grävvilliga med egna verktyg, slyröjaremed egen röjsåg och arbetsmyror med egen räfsa eller rengöringssaker.Anmäl […]

Årsmöte tisdag 17 maj

Ålstorp NR19s vägförening Kallelse till årsmöte tisdagen den 17 maj 2022 kl.19.00 Plats: Skönadalskolan, Ålstorp All dokumentation för årsmötet – dagordning, budget, revisionsberättelse mm – kommer finnas tillgängliga här på hemsidan och på föreningens Facebooksida senast 2 veckor innan mötet enligt stadgebestämmelser. Om du inte kan ladda ner årsmöteshandlingarna kan dessa hämta hos Martin Bökman. […]

Fel i faktureringen av årsavgifter

Ni som följer vår Facebookgrupp (Ålstorp Nr 19 Vägförening (https://www.facebook.com/groups/ 526701370873223) har förhoppningsvis sett att det blivit fel med faktureringen för årsavgiften. Vägföreningen anlitar Marredo (redovisningsbyrå) för att sköta redovisning och fakturering. De i sin tur anlitar Fortnox fakturatjänst för att det ska bli enkelt med redovisning och krav på obetalda fakturor. Om ni har fått […]

Fakturor för årsavgiften skickad

I dagarna skickas fakturor för årsavgiften till alla medlemmar. Via e-mail till de som vi har email-adress till, via brev i brevlådan till resterande. De individuella årsavgifterna skiljer sig numera åt pga att avgiften per andel har ändrats sen förra året samt pga att vissa medlemmar har betalt av sina lån. För mer information hänvisar […]

Aktuella frågor i styrelsen

Den 19 oktober träffades den nya styrelsen för ett konstituerande möte samt påföljande förstamöte. På dagordningen stod t.ex. fördelning av arbetsuppgifter bland styrelsemedlemmarna, genomgång av ekonomin samt hantering av problem med brunnar. Efter önskemål från årsmötet beslutades även att ta kontakt med mäklare som arbetar i området för att informera om föreningen. Du hittar protokoll […]

Vi behöver alla engagera oss i vår förening

KÄRA GRANNAR – VI BER OM ERT ENGAGEMANG! Liksom i de flesta föreningar ska egentligen vår förening ha komplett styrelse, revisorer och valberedning men vid de senaste årsmötena har vi saknat kandidater till många poster. Idag saknar vi två i valberedningen och en revisor samt revisorssuppleanter. Vi vädjar till er medlemmar – framför allt till […]