Protokoll inför årsmötet 23 maj samt övrig dokumentation hittar du HÄR
(maila kontakt@alstorp19.se om du saknar inloggnings-uppgifter)

Ränteavdrag i din inkomstdeklaration för betald ränta i Ålstorps Nr 19:s vägförening

För inkomståret 2022 har vägföreningen betalt ränta för asfaltslånet och belysningslånet. För de som inte har löst sin andel av lånen, har rätt att dra sin andel av betald räntekostnad i sin inkomstdeklaration.

Om ni är osäkra på hur många andelar Er fastighet har, så framgår det på fakturan från Ålstorps Nr 19:s vägförening.

Av vägföreningen betald ränta avseende lånen under 2022 uppgår till 10,13 kr/andel. De flesta fastighetsägarna har 4 andelar vilket ger 40,52 kr/ fastighet.

I din Inkomstdeklaration:
I punkt 8.1 (Ränteutgifter) finns det förtryckta värdet i det gula fältet. Öka upp detta värde med din totala andel av betald ränta i det vita fältet till höger om det gula. Dra ett streck över beloppet i det gula fältet. På sidan två under Övriga upplysningar skriver du ”Min andel av Ålstorps Nr 19:s vägförenings räntekostnad uppgår till XX kr”.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Hej grannar!

Datum för vårens 2 föreningsmöten är nu satta och vi ber er notera i kalendern:


1. Vårstädning söndag 23 april, start kl 10.00. Se behovslista nedan. Anmäl er gärna till evenemanget via vår Facebooksida HÄR
2. Årsmöte tisdag 23 maj, kl 19.00, matsalen Skönadalsskolan. Sista dag för motioner 23 april, skickas till kontakt@alstorp19.se.
Välkomna!
Styrelsen
Behovslista Vårstädning 23 april
 • 10 personer på lekplatsen – medtag skottkärra, krattor, spadar.
  • Fylla på befintligt grus i sandlådan
  • Kratta gräsområden
  • Rensa sly i skogspartierna
 • 10 personer – Grönområdena utmed Villebrådsvägen från lekplatsen till Furuhillsvägen – medtag grensaxar, röjsågar, sekatörer, skottkärra.
  • Rensa sly
 • 4 personer – Grönområdena utmed Furuhillsvägen – medtag grensaxar, röjsågar, sekatörer, skottkärra.
  • Rensa asp-rotskott och sly
 • 4 personer – Stigarna från Grand Prix-vägen förbi lekplatsen till skogen – medtag grensaxar, röjsågar, sekatörer, skottkärra.
  • Bredda stigarna genom att rensa sly, kratta, mm.
 • 2 personer + Marcus – Asfaltskanter, rensa
 • 2 personer – Plantera träd, ersätta nedtagna träd

Under hösten har vi implementerat ett nytt system för medlemsadministration, Vägfas. Med hjälp av detta har vi nu automatiserat uppdatering av fastighetsregistret med data direkt från Lantmäteriet. Vi använder även systemet för fakturering och alla medlemmar har nu under första veckan i december fått årets faktura via e-post eller i brevlådan.

En annan förbättring är att du som fastighetsägare nu, via en individuell kod, kan logga in och själv uppdatera dina kontaktuppgifter i vårt register. Vi uppmanar alla att registrera era e-post-adresser så att risken minskar att ni missar viktig föreningsinformation. Er individuella inloggningskod till registret hittar ni på fakturan. Maila kontakt@alstorp19.se om ni har frågor.

Hej grannar!

På senaste styrelsemötet den 18 oktober gick vi igenom bland annat ekonomin, behandlade ett par inkomna miljöfrågor från medlemmar, diskuterade situationen med överhängande träd samt tog beslut om remissvar till kommunen.

Hela protokollet kan ni läsa HÄR

MVH

Styrelsen

Hej grannar!

I och med första styrelsemötet efter sommaruppehållet den 24 augusti, så är nu höstsäsongen är igång för styrelsen. Under kommande period ligger fokus på att säkerställa löpande underhåll via ny entreprenör, implementera nya medlemssystemet “Vägfas” samt byta brunnslock och spola brunnar där behov finns. Här hittar ni styrelseprotokoll med mer information.

I dagarna läggs ett infobrev i allas brevlådor, om hur vi som väghållare är skyldiga att tillse att växtlighet hålls efter i vårt område. Växtlighet i form av träd och buskar ska hållas fritt minst 4,6m ovanför vägen. Vi ber nu alla fastighetsägare att röja runt era tomter, eftersom vi annars blir tvungna att beställa ut tjänsten för klippning/röjning. Fakturan kommer att skickas till berörd fastighetsägare. Här hittar ni mer information om vilka regler som gäller.

Vi hoppas att alla som vill har haft möjlighet att nyttja vår nya boulebana och upprustade lekplats – vi tackar åter igen alla som hjälpte till på vårstädningen!

Vänliga hälsningar

Styrelsen

220829: Till alla medlemmar i vägföreningen Ålstorp nr 19

Hej!

Som väghållare är vi skyldiga att tillse att växtlighet hålls efter i vårt område. Detta främst utifrån trafiksäkerhetsaspekten. Sopbilar och större fordon får problem att köra säkert i området om buskage och träd sticker ut i vägen.

Häck och buskar ska växa inom eget tomtområde. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana ska du se till att det finns fri höjd för trafikanterna. Du ska även klippa din häck i sidled så att den inte växer ut på gångbana, cykelväg eller gata. Dessa måste vara framkomliga.
Vi uppmanar nu er att se över växlighet som sticker utanför er fastighetsgräns och hålla fritt minst 4,6m ovanför vägen.

Om framkomligheten inte åtgärdas av fastighetsägaren kommer vägföreningen beställa ut tjänsten för klippning/röjning av buskar och träd. Fakturan kommer att skickas till berörd fastighetsägare.

Om du vill läsa mer:
• Kävlinge Kommun: Träd, häckar och buskage | Kävlinge kommun (kavlinge.se)
• Riksförbundet Enskilda Vägar (REV): https://revriks.se/om-rev/fragor-svar/

Tack på förhand!

Styrelsen

Ränteavdrag i din inkomstdeklaration för betald ränta i Ålstorps Nr 19:s vägförening

För inkomståret 2021 har vägföreningen betalt ränta för asfaltslånet och för belysningslånet. För de som inte har löst sin andel av lånen, har rätt att dra sin andel av betald räntekostnad i sin inkomstdeklaration.

Om ni är osäkra på hur många andelar Er fastighet har, så framgår det på fakturan från Ålstorps Nr 19:s vägförening.

Av vägföreningen betald ränta avseende asfaltslånet under 2021 uppgår till 4 kr/andel. De flesta fastighetsägarna har 4 andelar vilket ger 16 kr/ fastighet.

Av vägföreningen betald ränta avseende belysningslånet under 2021 uppgår till 23 kr/andel. För de som har 4 andelar blir det 92 kr/fastighet.

I din Inkomstdeklaration:
I punkt 8.1 (Ränteutgifter) finns det förtryckta värdet i det gula fältet. Öka upp detta värde med din totala andel av betald ränta (96 kr (4+92 kr) ) i det vita fältet till höger om det gula. Dra ett streck över beloppet i det gula fältet. På sidan två under Övriga upplysningar skriver du ”Min andel av Ålstorps Nr 19:s vägförenings räntekostnad uppgår till 96 kr”. (Om ni har 4 andelar.)

Har ni några frågor är ni välkomna att ringa Martin Bökman på nr 0707-712515.

Som medlemmar i vår vägförening är det allas vårt ansvar att hålla eftervåra gemensamma grönytor och vägar. Vi samlas på lekplatsen söndagen den24/4 kl 10.00 och fördelar alla uppgifter.Efter utfört arbete bjuds alla på grillad korv och tillbehör.Vi behöver snickarkunniga och grävvilliga med egna verktyg, slyröjaremed egen röjsåg och arbetsmyror med egen räfsa eller rengöringssaker.Anmäl vald uppgift (se nedan) och antalet deltagare tillkontakt@alstorp19.se senast 15/4.Väl mött!StyrelsenAtt göra på lekplatsen:– Byte av sarg och sand vid gungorna.– Rengöring av rutschkana och soffor, mm– Bygge av boulebanaAtt göra i hela området:– Ta bort stormfällda grenar, samla på hög– Samla skräp i området– Röja sly

Ålstorp NR19s vägförening

Kallelse till årsmöte tisdagen den 17 maj 2022 kl.19.00

Plats: Skönadalskolan, Ålstorp

All dokumentation för årsmötet – dagordning, budget, revisionsberättelse mm – kommer finnas tillgängliga här på hemsidan och på föreningens Facebooksida senast 2 veckor innan mötet enligt stadgebestämmelser. Om du inte kan ladda ner årsmöteshandlingarna kan dessa hämta hos Martin Bökman. Ring Martin i förväg för att bestämma när ni ses, tel. 0707-712515.

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda via epost kontakt@alstorp19.se senast 4 veckor innan mötet, dvs senast den 19 april.

Välkomna!

Styrelsen