Som medlemmar i vår vägförening är det allas vårt ansvar att hålla eftervåra gemensamma grönytor och vägar. Vi samlas på lekplatsen söndagen den24/4 kl 10.00 och fördelar alla uppgifter.Efter utfört arbete bjuds alla på grillad korv och tillbehör.Vi behöver snickarkunniga och grävvilliga med egna verktyg, slyröjaremed egen röjsåg och arbetsmyror med egen räfsa eller rengöringssaker.Anmäl vald uppgift (se nedan) och antalet deltagare tillkontakt@alstorp19.se senast 15/4.Väl mött!StyrelsenAtt göra på lekplatsen:– Byte av sarg och sand vid gungorna.– Rengöring av rutschkana och soffor, mm– Bygge av boulebanaAtt göra i hela området:– Ta bort stormfällda grenar, samla på hög– Samla skräp i området– Röja sly

Ålstorp NR19s vägförening

Kallelse till årsmöte tisdagen den 17 maj 2022 kl.19.00

Plats: Skönadalskolan, Ålstorp

All dokumentation för årsmötet – dagordning, budget, revisionsberättelse mm – kommer finnas tillgängliga här på hemsidan och på föreningens Facebooksida senast 2 veckor innan mötet enligt stadgebestämmelser. Om du inte kan ladda ner årsmöteshandlingarna kan dessa hämta hos Martin Bökman. Ring Martin i förväg för att bestämma när ni ses, tel. 0707-712515.

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda via epost kontakt@alstorp19.se senast 4 veckor innan mötet, dvs senast den 19 april.

Välkomna!

Styrelsen

Ni som följer vår Facebookgrupp (Ålstorp Nr 19 Vägförening (https://www.facebook.com/groups/ 526701370873223) har förhoppningsvis sett att det blivit fel med faktureringen för årsavgiften.

Vägföreningen anlitar Marredo (redovisningsbyrå) för att sköta redovisning och fakturering. De i sin tur anlitar Fortnox fakturatjänst för att det ska bli enkelt med redovisning och krav på obetalda fakturor.

Om ni har fått en faktura med vägföreningens bankgironummer  så ska ni INTE betala den.
De korrekta fakturorna är Fortnox-fakturan med bankgironummer 5020-7042.

Om ni ändå betalt den felaktiga fakturan så är inte pengarna borta, vi får bara redovisa dem manuellt istället. Men Fortnox ser inte att ni betalt vilket kan leda till att ni får en betalningspåminnelse.
Vi återkommer med info vad ni skall göra med den andra fakturan ni fått.

Vi har bett Fortnox skicka om alla fakturor som skickas som e-post och bett dem dubbelkolla så allt blir rätt denna gången.

Enligt Fortnox ska inga pappersfakturor vara felaktiga. Om någon får en felaktig pappersfaktura så meddela oss.

För er som har betalat till fel bankgironummer, så kommer detta att korrigeras manuellt och ni behöver inte göra något. Skulle ni få en betalningspåminnelse så kontakta Fortnox och förklara för dem att ni betalt den felaktiga fakturan.

MVH Styrelsen

I dagarna skickas fakturor för årsavgiften till alla medlemmar. Via e-mail till de som vi har email-adress till, via brev i brevlådan till resterande.
De individuella årsavgifterna skiljer sig numera åt pga att avgiften per andel har ändrats sen förra året samt pga att vissa medlemmar har betalt av sina lån.
För mer information hänvisar vi till årsmötesprotokoll och budget som finns tillgängliga på hemsidan www.alstorp19.se/dokument
MVH Styrelsen

Den 19 oktober träffades den nya styrelsen för ett konstituerande möte samt påföljande förstamöte. På dagordningen stod t.ex. fördelning av arbetsuppgifter bland styrelsemedlemmarna, genomgång av ekonomin samt hantering av problem med brunnar. Efter önskemål från årsmötet beslutades även att ta kontakt med mäklare som arbetar i området för att informera om föreningen.

Du hittar protokoll från styrelsemötena och övrig föreningsdokumentation HÄR.
(maila kontakt@alstorp19.se om du saknar inloggnings-uppgifter)

KÄRA GRANNAR – VI BER OM ERT ENGAGEMANG!

Liksom i de flesta föreningar ska egentligen vår förening ha komplett styrelse, revisorer och valberedning men vid de senaste årsmötena har vi saknat kandidater till många poster.
Idag saknar vi två i valberedningen och en revisor samt revisorssuppleanter.

Vi vädjar till er medlemmar – framför allt till er som inte tidigare engagerat sig i föreningen – att proaktivt kontakta oss i styrelsen och erbjuda ert engagemang.

Uppdragen är inte särskilt betungande, vi brukar fördela uppgifterna efter kompetens eller intresse inom områdena väghållning, ekonomi, kommunikation, etc. Om du vill veta fler detaljer, kontakta gärna någon i styrelsen så berättar vi gärna mer.

Om vi inte har en fungerande styrelse enligt stadgar och Lagen om förvaltning av samfälligheter (SFL 1973:1150), finns risken att föreningen sätts under en syssloman vilket kommer att ge mångdubblad kostnad för medlemmarna samt förlorad möjlighet att själva bestämma över vår närmiljö.

Snälla hör av dig till oss idag! Stort tack på förhand!

Styrelsen