Protokoll inför årsmötet 23 maj samt övrig dokumentation hittar du HÄR
(maila kontakt@alstorp19.se om du saknar inloggnings-uppgifter)

Ränteavdrag i din inkomstdeklaration för betald ränta i Ålstorps Nr 19:s vägförening

För inkomståret 2022 har vägföreningen betalt ränta för asfaltslånet och belysningslånet. För de som inte har löst sin andel av lånen, har rätt att dra sin andel av betald räntekostnad i sin inkomstdeklaration.

Om ni är osäkra på hur många andelar Er fastighet har, så framgår det på fakturan från Ålstorps Nr 19:s vägförening.

Av vägföreningen betald ränta avseende lånen under 2022 uppgår till 10,13 kr/andel. De flesta fastighetsägarna har 4 andelar vilket ger 40,52 kr/ fastighet.

I din Inkomstdeklaration:
I punkt 8.1 (Ränteutgifter) finns det förtryckta värdet i det gula fältet. Öka upp detta värde med din totala andel av betald ränta i det vita fältet till höger om det gula. Dra ett streck över beloppet i det gula fältet. På sidan två under Övriga upplysningar skriver du ”Min andel av Ålstorps Nr 19:s vägförenings räntekostnad uppgår till XX kr”.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Hej grannar!

Datum för vårens 2 föreningsmöten är nu satta och vi ber er notera i kalendern:


1. Vårstädning söndag 23 april, start kl 10.00. Se behovslista nedan. Anmäl er gärna till evenemanget via vår Facebooksida HÄR
2. Årsmöte tisdag 23 maj, kl 19.00, matsalen Skönadalsskolan. Sista dag för motioner 23 april, skickas till kontakt@alstorp19.se.
Välkomna!
Styrelsen
Behovslista Vårstädning 23 april
 • 10 personer på lekplatsen – medtag skottkärra, krattor, spadar.
  • Fylla på befintligt grus i sandlådan
  • Kratta gräsområden
  • Rensa sly i skogspartierna
 • 10 personer – Grönområdena utmed Villebrådsvägen från lekplatsen till Furuhillsvägen – medtag grensaxar, röjsågar, sekatörer, skottkärra.
  • Rensa sly
 • 4 personer – Grönområdena utmed Furuhillsvägen – medtag grensaxar, röjsågar, sekatörer, skottkärra.
  • Rensa asp-rotskott och sly
 • 4 personer – Stigarna från Grand Prix-vägen förbi lekplatsen till skogen – medtag grensaxar, röjsågar, sekatörer, skottkärra.
  • Bredda stigarna genom att rensa sly, kratta, mm.
 • 2 personer + Marcus – Asfaltskanter, rensa
 • 2 personer – Plantera träd, ersätta nedtagna träd