Ränteavdrag i din inkomstdeklaration för betald ränta i Ålstorps Nr 19:s vägförening

För inkomståret 2021 har vägföreningen betalt ränta för asfaltslånet och för belysningslånet. För de som inte har löst sin andel av lånen, har rätt att dra sin andel av betald räntekostnad i sin inkomstdeklaration.

Om ni är osäkra på hur många andelar Er fastighet har, så framgår det på fakturan från Ålstorps Nr 19:s vägförening.

Av vägföreningen betald ränta avseende asfaltslånet under 2021 uppgår till 4 kr/andel. De flesta fastighetsägarna har 4 andelar vilket ger 16 kr/ fastighet.

Av vägföreningen betald ränta avseende belysningslånet under 2021 uppgår till 23 kr/andel. För de som har 4 andelar blir det 92 kr/fastighet.

I din Inkomstdeklaration:
I punkt 8.1 (Ränteutgifter) finns det förtryckta värdet i det gula fältet. Öka upp detta värde med din totala andel av betald ränta (96 kr (4+92 kr) ) i det vita fältet till höger om det gula. Dra ett streck över beloppet i det gula fältet. På sidan två under Övriga upplysningar skriver du ”Min andel av Ålstorps Nr 19:s vägförenings räntekostnad uppgår till 96 kr”. (Om ni har 4 andelar.)

Har ni några frågor är ni välkomna att ringa Martin Bökman på nr 0707-712515.

Som medlemmar i vår vägförening är det allas vårt ansvar att hålla eftervåra gemensamma grönytor och vägar. Vi samlas på lekplatsen söndagen den24/4 kl 10.00 och fördelar alla uppgifter.Efter utfört arbete bjuds alla på grillad korv och tillbehör.Vi behöver snickarkunniga och grävvilliga med egna verktyg, slyröjaremed egen röjsåg och arbetsmyror med egen räfsa eller rengöringssaker.Anmäl vald uppgift (se nedan) och antalet deltagare tillkontakt@alstorp19.se senast 15/4.Väl mött!StyrelsenAtt göra på lekplatsen:– Byte av sarg och sand vid gungorna.– Rengöring av rutschkana och soffor, mm– Bygge av boulebanaAtt göra i hela området:– Ta bort stormfällda grenar, samla på hög– Samla skräp i området– Röja sly

Ålstorp NR19s vägförening

Kallelse till årsmöte tisdagen den 17 maj 2022 kl.19.00

Plats: Skönadalskolan, Ålstorp

All dokumentation för årsmötet – dagordning, budget, revisionsberättelse mm – kommer finnas tillgängliga här på hemsidan och på föreningens Facebooksida senast 2 veckor innan mötet enligt stadgebestämmelser. Om du inte kan ladda ner årsmöteshandlingarna kan dessa hämta hos Martin Bökman. Ring Martin i förväg för att bestämma när ni ses, tel. 0707-712515.

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda via epost kontakt@alstorp19.se senast 4 veckor innan mötet, dvs senast den 19 april.

Välkomna!

Styrelsen