Ni som följer vår Facebookgrupp (Ålstorp Nr 19 Vägförening (https://www.facebook.com/groups/ 526701370873223) har förhoppningsvis sett att det blivit fel med faktureringen för årsavgiften.

Vägföreningen anlitar Marredo (redovisningsbyrå) för att sköta redovisning och fakturering. De i sin tur anlitar Fortnox fakturatjänst för att det ska bli enkelt med redovisning och krav på obetalda fakturor.

Om ni har fått en faktura med vägföreningens bankgironummer  så ska ni INTE betala den.
De korrekta fakturorna är Fortnox-fakturan med bankgironummer 5020-7042.

Om ni ändå betalt den felaktiga fakturan så är inte pengarna borta, vi får bara redovisa dem manuellt istället. Men Fortnox ser inte att ni betalt vilket kan leda till att ni får en betalningspåminnelse.
Vi återkommer med info vad ni skall göra med den andra fakturan ni fått.

Vi har bett Fortnox skicka om alla fakturor som skickas som e-post och bett dem dubbelkolla så allt blir rätt denna gången.

Enligt Fortnox ska inga pappersfakturor vara felaktiga. Om någon får en felaktig pappersfaktura så meddela oss.

För er som har betalat till fel bankgironummer, så kommer detta att korrigeras manuellt och ni behöver inte göra något. Skulle ni få en betalningspåminnelse så kontakta Fortnox och förklara för dem att ni betalt den felaktiga fakturan.

MVH Styrelsen

I dagarna skickas fakturor för årsavgiften till alla medlemmar. Via e-mail till de som vi har email-adress till, via brev i brevlådan till resterande.
De individuella årsavgifterna skiljer sig numera åt pga att avgiften per andel har ändrats sen förra året samt pga att vissa medlemmar har betalt av sina lån.
För mer information hänvisar vi till årsmötesprotokoll och budget som finns tillgängliga på hemsidan www.alstorp19.se/dokument
MVH Styrelsen

Den 19 oktober träffades den nya styrelsen för ett konstituerande möte samt påföljande förstamöte. På dagordningen stod t.ex. fördelning av arbetsuppgifter bland styrelsemedlemmarna, genomgång av ekonomin samt hantering av problem med brunnar. Efter önskemål från årsmötet beslutades även att ta kontakt med mäklare som arbetar i området för att informera om föreningen.

Du hittar protokoll från styrelsemötena och övrig föreningsdokumentation HÄR.
(maila kontakt@alstorp19.se om du saknar inloggnings-uppgifter)