KÄRA GRANNAR – VI BER OM ERT ENGAGEMANG!

Liksom i de flesta föreningar ska egentligen vår förening ha komplett styrelse, revisorer och valberedning men vid de senaste årsmötena har vi saknat kandidater till många poster.
Idag saknar vi 2 i styrelsen, 2 i valberedningen och 1 revisor samt suppleanter i styrelse och som revisor.

Vi vädjar till er medlemmar – framför allt till er som inte tidigare engagerat sig i föreningen – att proaktivt kontakta oss i styrelsen och erbjuda ert engagemang.

Uppdragen är inte särskilt betungande, vi brukar fördela uppgifterna efter kompetens eller intresse inom områdena väghållning, ekonomi, kommunikation, etc. Om du vill veta fler detaljer, kontakta gärna någon i styrelsen så berättar vi gärna mer.

Om vi inte har en fungerande styrelse enligt stadgar och Lagen om förvaltning av samfälligheter (SFL 1973:1150), finns risken att föreningen sätts under en syssloman vilket kommer att ge mångdubblad kostnad för medlemmarna samt förlorad möjlighet att själva bestämma över vår närmiljö.

Snälla hör av dig till oss idag! Stort tack på förhand!

Styrelsen: Martin Bökman, Robert Mårtensson, Malin Nilsson, Simon Bjärnroos och Marcus Hörstedt

Liksom förra året fick vi skjuta på årsmötet från maj till september. Styrelsen välkomnar nu till årsmöte på plats i Byastugan, men även med möjlighet att delta digitalt via denna LÄNK

Vi följer FHMs riktlinjer och gör vad vi kan för att minska smittspridning:

  • Endast 1 person från varje hushåll deltar på plats
  • Personer som anser sig tillhöra riskgrupp kan lämna fullmakt till en granne eller medverka digitalt.
  • Kom i god tid så vi undviker kö vid ingången.

All dokumentation för årsmötet – dagordning, budget, revisionsberättelse mm – finns nu tillgängliga på sidan “Dokument” på hemsidan – länk HÄR. Om du inte kan ladda ner årsmöteshandlingarna kan dessa hämta hos Martin Bökman. Ring Martin i förväg för att bestämma när ni ses, tel 0707-712515.

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda via e-post senast 4 veckor innan årsmötet, dvs senast 29 augusti 2021.

Välkomna!

Styrelsen

Dokument för nedladdning: Kallelse årsmöte 2021 Ålstorp 19