Vanliga frågor

  • Vart vänder jag mig om jag vill göra en felanmälan?

Den löpande driften av vägar och gatubelysning sköts av kommunen, på samma sätt som i övriga delar av kommunen. Felanmälan görs på https://kavlinge.se/kommunochpolitik/asiktkavlinge/lamnaenfelanmalan.4.4f6028aa14a05f3c6aafaf6.html. För övriga ärenden – kontakta styrelsen via formuläret under Kontakt

  • Jag upplever att växtlighet, häckar och annat på flera ställen i byn skymmer sikten för trafikanter. Vad är det egentligen som gäller och vem ska jag vända mig till om det är problem någonstans?

Växtlighet på tomtmark ansvarar fastighetsägaren för själv, kävlinge kommun har bra information på sin hemsida om vad som gäller. www.kavlinge.se/hackarochbuskage

Växtlighet utanför tomtmark kan vara vägföreningens ansvar, ser du något som verkar tveksamt hör gärna av dig, skicka ett foto. 

  • Får man ta ner träd utan tillstånd?

Inom vårt områende Alstrop 19 behövs marklov för att ta ner träd, marklov söker du hos kommunen.

Den övergripande detaljplanen som komunnen har är att tar man bort ett träd så ska det ersättas med ett nytt träd.